Głosuj na stronę!

Wymagania i uprawnienia

Patent

Wymagania

Uprawnienia

Sternik Motorowodny

·      ukończenie 14 roku życia

·      zdanie egzaminu

prowadzenie jachtów motorowych*:

·      po wodach śródlądowych (jeziorach i rzekach)

·      o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

* osoby poniżej 16 roku życia realizują uprawnienia na jachtach o mocy silnika do 60 kW.

Motorowodny Sternik Morski

·      ukończenie 18 roku życia

·     odbycie co najmniej 2 rejsów morskich, w ilości co najmniej 200 h

·      zdanie egzaminu

prowadzenie jachtów motorowych:

·      po wodach śródlądowych (jeziorach i rzekach)

·      o długości do 18 m po wodach morskich.

 

Kapitan Motorowodny

·      posiadanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego

·      po uzyskaniu patentu Motorowodnego Sternika Morskiego odbycie co najmniej 6 rejsów morskich, w ilości co najmniej 1200 h, w tym:

o    400 h samodzielnego prowadzenie jachtów powyżej 7,5 m dł.

o    100 h żeglugi na jachcie powyżej 20 m dł.

o    100 h żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do 2 portów pływowych.

prowadzenie jachtów motorowych

po wodach śródlądowych i morskich.

Licencja do Holowania Narciarza Wodnego

·      ukończenie 18 roku życia

·      posiadanie co najmniej patentu Sternika Motorowodnego

·      zdanie egzaminu

uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego i innych obiektów nawodnych

Licencja do holowania Statków Powietrznych

uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych

TOP